Cyclesport.se är en organisation som grundades 2004. Målet med organisationen var att samla och sprida information om Svensk Cykelsport. Under många år var hemsidan Sveriges ledande nyhetsorgan för information om svenska cyklisters tävlande inom och utanför landet. Totalt har närmare 7.000(!) artiklar publicerats om svenska cyklister, svenska tävlingar och svenska intressenter inom cykelsporten.

Cyclesport.se har även sammanställt de officiella rankinglistorna för svensk cykelsport under ett antal år. Man kunde då följa enskilda cyklister, tävlingar, team/klubbars utveckling genom statistik och ranking, både som ögonblicksstatus och över tid.

Hemsidan Cyclesport.se har varit vilande sedan några år tillbaka, med endast sporadisk publicering. Exakt hur vi kommer att jobba i framtiden och vilken avgränsning som kommer att göras kring vad som kommer att publiceras på sidan i framtiden kommer att visa sig under hösten och vintern 2021. Fokus kommer naturligtvis att ligga inom ramen för vår devis ”Svensk Cykelsport online”. Tips och hjälp mottages tacksamt.

Cyclesport.se är en ideell organisation som använder de pengar som kommer in vi annonsering och sponsring för att genomföra projekt som utvecklar cykelsporten och enskilda cyklister samt intresset för cykling i Sverige.

Kontakta oss gärna på info@cyclesport.se.
Ansvarig utgivare: Dennis Nystrand