Valberedningen förslår ny ordförande för SCF

STOCKHOLM – Idag kom då listan med de namn som valberedningen förslår inför Svenska Cykelförbundets årliga Förbundsmöte i mitten av mars. Mest uppseendeväckande är att en ny ordförande föreslås samt att sittande ordförande, Yvonne Mattssons inställning till att fortsätta sitt arbet inte ens nämns i den text valberedningen skickat ut idag..

Valberedningen är klar med sitt betänkande inför kommande förbundsmöte. Det är i samband med Sweden Bike Expo den 19:e mars som landets distrikt och föreningar samlas för att avhandla den årliga demokratiska processen med att bl.a. välja nya styrelsemedlemmar i Svenska Cykelförbundet.

Olika år har det varit olika nivå på debatten inför mötet. Innan dagens dokument har det varit nästintill tyst i frågan om vem som skall leda styrelsearbetet inom SCF. Yvonne Mattsson har funnits med i styrelsen längre än någon annan, de senaste åren som ordförande. Mattsson har inte varit helt okontroversiell. Kritik har framförts från olika håll, en debatt som bl.a. innebar att hon förlorade en omröstning om orförandeskapet 2012. 2013 valdes hon på nytt efter att sittande ordförande tvingats avgå på grund av hälsoproblem.

Den gången var det en ordförandekandidatur utanför valberedningens rekommendation. Nu handlar det om att det är just valberedningen som föreslår ordförandeskift. Det framgår inte i valberedningens skrivning huruvida Mattsson själv tackat nej till fortsatt uppdrag eller ej. Ett antal föreningar har föreslagit omval för Mattsson.

Både Mattsson och styrelseledamotet Lotta Jegenstam ville, enligt valberedningens brev till cykelsverige per den 30 november, ställa upp för omval. Ingen av dem finns med i valberedningens framtida styrelse. Ledamotet Elisabeth Lindgren ställer inte upp för omval. Anders Brommé avgick under mandatperioden då han tillträdde en tjänst på förbundet.

Stefhan Klan kan bli ny ordförande
Stefhan Klang från Fredrikshof IF CK är nu förordad att ta över ordförandeklubban. Valberedningen beskriver honom med följande ord:

”Vi bedömer att Stefhan har förutsättningar att leda förbundet till nästa nivå. Hans erfarenheter från såväl näringslivet samt idrotten kommer att vara mycket värdefulla för SCF. Stefhan har inom Spårvägen varit ledare inom länsväg under 80- och 90-talen. Han har vidare arbetat med Stockholms OS-ansökan och arbetat med både Stockholm Open och Tennisveckan i Båstad. Genom detta har han arbetat med större sponsorer och arrangemang. Han har även arbetat med SOK, med sponsorer bl.a. till Olympialaget.

Stefhan varit verksam i finansbranschen och har bland annat varit VD för Catella fonder.

Sammanfattningsvis så ser vi att Stefhans ledarskap, erfarenheter och kontaktnät kan ta SCF framåt.”

Fyra ledamöter skall väljas in i styrelsen
SCF´s styrelse har ytterligare fyra platser för ledamöter att tillsätta, tre ordinarie val och ett fyllnadsval. FK Trampens Catarina Andersson förslås för omval.

Tre nya namn föreslås. Lars Hansson från Vänersborgs CK har tidigare varit sponsor till förbundet genom sitt företag Hansson Bil. Han har erfarenhet av både gravitationsgrenarna och XC på MTB samt landsvägscykling. Han har själv drivit team inom DownHill och vet vilka förutsättningar svenska lovande cyklister har att brottas med. Valberedningen beskriver honom som kompetent och prestigelös.

Leif Karlsson är i likhet med Hansson mycket erfaren och kunnig i förutsättningarna som cyklister och team har i Sverige. han var tidigare grundare och team manager i elitlaget Nordic-Eco Vallentuna CK. Han jobbar på Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av styrelsearbete både i föreningar och bolag. Leif tävlar själv i veteranklass. Valberedningen beskriver honom som kompetent inom ekonomi, juridik och infrastrukturfrågor med stor erfarenhet av olika idrotter på olika nivåer både som aktiv och som ledare/styrelse.

Från relativt nystartade Stockholms CK kommer Thomas Backteman. Han är seniorkonsult inom strategisk kommunikation och är ordförande för den ideella organisationen Teach for Sweden och tidigare verksam inom Swedbank. Valberedningen beskriver honom som erfaren inom såväl näringsliv som ideell sektor.

Valberedningens förslag är endast rådgivande
Ovasett vad valberedningen skrivit fram så är förslagen endast rådgivande till förbundsmötet. Det är föreningar och distrikt som väljer vilka som skall leda arbetet inom SCF efter den 19:e mars.

Så här resonerade valberedningen…
Valberedningen skriver följande text till SCF´s medlemmar om arbetet som först inför nomineringarna: Svenska Cykelförbundet har en ideell styrelse som tillsammans med de anställda ansvarar för att skapa de bästa förutsättningarna för Cykelsverige. Med det allt större intresset för cykel krävs en styrelse som på bästa sätt kan matcha de behov som uppkommer. Genom att både sporten och samhället runt om kring förändras så behöver styrelsens sammansättning spegla detta. I år har vi framförallt fokuserat på frågor som relevant kontaktnät även utanför Cykelsverige, erfarenhet av strategiskt styrelsearbete , organisationsförändring, verksamhetsfinansiering samt erfarenheter sponsorer på en högre nivå.


Vi ser att styrelsen har gjort ett bra jobb efter sina förutsättningar. Vi ser att vårt förslag har alla förutsättningar att ta detta vidare till den nästa nivå högre nivå som vi alla ser att vi har potential till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *